Välkommen till Bobosfisk!


vi är företag i branschen som bedriver småskaligt fiske, olika turer och även har en fiskvagn belägen i krögen, Grundsund (vid ICA).

Det egna fisket


Kräfta
Vi fiskar med burar i och omkring Gullmaren under hela året.

Hummer
Vi fiskar hummer mestadels under hösten men i liten skala under vinter och vår fram till stoppet 30 april.
Under denna period fångar vi mycket krabba också.

Fjärsing
Under försommaren fiskar vi mycket fjärsing, mestadels med nät.
Denna fisk har ett flertal gifttaggar på huvudet och ryggen. Giftet är begränsat till taggarna och är inte giftig att äta. Bland många ses den som en delikatess.

Makrill
Under sommaren och tidig höst fiskar vi makrill med både krok och nät.