Hummerturer


Under hummersäsongen anordnar vi turer för mindre och större sälskap.

Under den cirka tre timmar långa turen får man vara med och dra upp hummertenor, titta på sälar och ta en fika.

Det går att köpa hummer när man kommer till hamn men för att vara säker på tillgången så beställ gärna i samband med hummerturen.

Kräftturer


Vi anordrnar kräftturer under hela året för så väl små som stora sällskap.

En kräfttur tar cirka tre timmar då man får se hur kräftfiske med burar går till.

När vi kommer i hamn kan man välja att köpa med sig av dagens fångst